ติดต่อหน่วยงาน
First

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
e-mail : bkn@bkn.go.th

 
0-4249-1247

  • 11 > กลุ่มอำนวยการ
  • 12 > กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 13 > กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่ม DLICT
  • 14 > กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • 15 > กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • 16 > กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

   0-4249-1180 , 0-4249-1345

  e-mail : bkn@bkn.go.th

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube