นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
: 08-1260-5828
: anukul05@hotmail.com

นายอุดมสิน คำมุงคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

: 08-1873-2716
: udomsin8755@gmail.com

นายฐิตินันท์ นันทะศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ปร.ด.การบริหารและพัฒนาการศึกษา

: 06-1549-2509
: titinan2514@gmail.com

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

: 08-9861-8226
: peasura99@hotmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube