ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน ITA โรงเรียน Online
11 สิงหาคม 20203
ประชุมทางไกล Video Conforenceเพื่อชี้แจงการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
7 สิงหาคม 202010
การประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti -Corruption Education)
7 สิงหาคม 20208
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บึงกาฬ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
14 กรกฎาคม 2020135
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
13 กรกฎาคม 202036
การจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
13 กรกฎาคม 202036

ข่าวกิจกรรมของ สพป.บึงกาฬ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube