นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ
ประธานกรรมการ

นายพิบูลย์ การิเทพ
ผอ.ร.ร.อนุบาลเซกา
กรรมการ

นางสาวณัฐนิชา หันจางสิทธิ์
ผอ.ร.ร.บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา
กรรมการ

นายจรูญรัตน์ ส่งศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
กรรมการ

นายวิชัย โนนทิง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ

นายขัตติยา ชัยมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ

นายอรรถกร ชัยมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและวัดผล
กรรมการ

นายวัฒนา ภูด่านวัว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย
กรรมการ

นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube