เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ นันทะศรี รอง.ผอ.สพป.บึงกาฬ, นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง.ผอ.สพป.บึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ สพป.บึงกาฬ ร่วมตอนรับ ท่าน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ -โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี -โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ จังหวัดอุดรธานี

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube