การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ และนายฐิตินันท์ นันทะศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ พบปะเพื่อนครู และบรรยายพิเศษ โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์