ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ นันทะศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม สพป.บึงกาฬ