ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2563

นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.