กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

  • พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543 Download
  • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549 Download
  • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
  • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547 Download

กฏกระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ

คำสั่ง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube