ประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE) พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่๓๒/๒๕๖๓ และ การชี้แจง”สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย” ปี ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย รองฯ อุดมสิน คำมุงคุณ , รองฯ ฐิตินันท์ นันทะศรี , รองฯ สุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการกุล่มฯ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ เพื่อทราบข้อราชการ ดังนี้ ๑.การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Clever Math ๒.การประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อมา ประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE) การชี้แจง”สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย” ปี ๒๕๖๓ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขธิการ ก.ค.ศ. ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.บึงกาฬ

ประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE) พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่๓๒/๒๕๖๓ และ…

โพสต์โดย สพป.บึงกาฬ เมื่อ วันพุธที่ 2 กันยายน 2020
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube