การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และบรรยายพิเศษ กลุ่มโรงเรียนพรเจริญและกลุ่มดอนหญ้านา

วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และบรรยายพิเศษ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนยและครูกลุ่มโรงเรียนพรเจริญและกลุ่มดอนหญ้านาง เข้าร่วมการอบรม ณ เทศบาลตำบลดอนหญ้าอำเภอพรเจริญ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube