การอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด”

วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด”จำนวน
๒๑๑ คน พื่อสร้างองค์ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับภารกิจ การสร้างทักษ แลก
ปลี่ยนเรียนรู้ประสบกาณ์ ตลอดจนการประยุกต์ไข้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube