ประชุมทางไกล Video Conforenceเพื่อชี้แจงการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
————————————————————————-
มอบหมายให้ ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานการประชุมทางไกล Video Conforence ผ่านโปรแกรม Google Meet กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน ๒๑๒ โรง เพื่อชี้แจงการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการในการชี้แจง ณ ห้องประชุม สพป.บึงกาฬ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube