การประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti -Corruption Education)

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
————————————————————————
มอบหมายให้ นาย สุระศักดิ์ เพียสุระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti -Corruption Education) กลุ่มโรงเรียนโคกก่อง – ชัยพร ณ โรงเรียนประสามมิตรวิทยา

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube