ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน ITA โรงเรียน Online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ให้พร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำตามกรอบระยะเวลา จำนวน 4 รุ่น ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube