รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย รองฯ ฐิตินันท์ นันทะศรี, รองฯ สุระศักดิ์ เพียสุระ, ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานที่ปรึกษา รมช.ศธ. , ดร.ธีระพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะในการตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

หลังจากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยม ค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ ในเรื่องกิจกรรมลูกเสือ จังหวัดบึงกาฬจะมีการเปิดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วย สำหรับหลักสูตรอบรมประกอบด้วย หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรทักษะชีวิต หลักสูตรมัคคุเทศก์ และภาษาต่างประเทศ โดย ศธ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube