นิเทศติดตามการเปิดเรียน โรงเรียนบ้านท่าสำราญ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสุกัลยา ทองนุ้ย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางไกลศึกษา, และคณะนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านท่าสำราญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ RT, NT, และ O-net สูงกว่าระดับประเทศ และเป็นโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการขยะด้วยนโยบายลดการนำขนมและถุงพลาสติก หรือวัสดุอื่นใดก็ตามที่จะเป็นขยะเข้าโรงเรียน และไม่มีการขายสินค้าต่าง ๆ ในโรงเรียน ในการนิเทศติดตามครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมนิเทศติดตามได้แก่ ประธานกลุ่มโรงเรียนซซาง หนองทุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเข้าร่วม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube